A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клесівська об'єднана територіальна громада
Рівненська область, Сарненський район

Що таке План дій щодо членства у НАТО? Частина 5


Що таке План дій щодо членства у НАТО?

План дій з підготовки до членства (ПДЧ) – програма НАТО, що передбачає надання порад, допомоги і практичної підтримки залежно від індивідуальних потреб країн, що прагнуть вступити до Альянсу. 

Але необхідно підкреслити, що приєднання до Плану дій щодо членства і його виконання зовсім не означає і не гарантує вступу до НАТО, а лише робить країну більш готовою до постановки питання щодо можливого майбутнього членства. Тобто, заявка на приєднання до ПДЧ і заявка на вступ до НАТО не є одним і тим самим. Так, ще з 1999 року учасниками ПДЧ є Албанія і Македонія, а з 2002 - Хорватія, але вони досі не є і членами НАТО і не обов’язково ними стануть. 

Питання вступу чи невступу до НАТО вирішується урядом України самостійно, вже тільки після виконання Плану дій щодо членства. При чому таке рішення, згідно вимог НАТО, обов’язково має враховувати думку громадськості. 

На практиці План дій щодо членства охоплює політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, питання ефективності витрачання бюджетних ресурсів, питання безпеки інформації та особового складу, а також правові питання. 

У разі приєднання України до ПДЧ були б здійснені наступні кроки: 

- Україна мала б представити державам-членам Альянсу звіт про те, наскільки політика держави відповідає принципам демократії і особистої свободи (включаючи верховенство права, захист прав людини включно з правами національних меншин, демократичний громадянський контроль над власними збройними силами, врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами та відмова від застосування сили у будь-якому вигляді, несумісному з цілями Організації Об’єднаних Націй (ООН)), а також економічної свободи, соціальної справедливості та екологічної відповідальності; 

- Альянс надавав би Україні максимальне сприяння для розвитку потенціалу її збройних сил, включаючи підвищення оперативної сумісності з збройними силами інших держав-членів НАТО (конкретно це означає перехід на кращі зразки правил управління військами та організації зв’язку між підрозділами) шляхом інтенсивних консультацій, допомоги в проведенні військового планування, тренінгів та спільних навчань; 

- Українські фахівці вивчали би (шляхом проведення навчання, стажувань та консультацій) досвід держав-членів НАТО у формуванні та ефективному використанні своїх оборонних бюджетів; 

- Українські фахівці пройшли би навчання з питань захисту інформації та безпеки особового складу; 

- Україна і НАТО здійснювали б обмін інформацією щодо положень у сферах безпеки та оборони, які містяться у внутрішньому законодавстві та міжнародних договорах країн – членів НАТО і України. 

Очевидно, що рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО надасть нашій державі значних практичних переваг у вигляді більш відповідальних, прозорих та ефективних діях уряду – і не тільки у сферах безпеки та оборони, але і у внутрішній, зовнішній, економічній та правовій політиці. 

Державні програми та нормативно-правові акти України  

1. Указ Президента України “Про деякі питання Національної системи координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору”  

2. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України»  

3. Указ Президента України "Про міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО"  

4. Указ Президента України "Про Цільовий план Україна – НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО" 


5. Указ Президента України "Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору"  


6. Указ Президента України "Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України"


7. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)" 


8. Указ Президента України "Питання Воєнної доктрини України"


9. Указ Президента України "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки"  


10. Державна програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки


11. Державна програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки


12. Указ Президента України "Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції"  


13. Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"  


14. Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001 - 2004 роки


15. Указ Президента України "Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції"


16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію розгляду питань євроатлантичної інтеграції України"


17. Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО"  


18. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій   


19. Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001 - 2004 роки  


20. Закон України "Про ратифікацію Подальшого додаткового протоколу до Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил" 

21. Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами. що беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил 

22. Постанова Верховної Ради України "Щодо відносин України і Організації Північноатлантичного Договору (НАТО)" 

23. Указ Президента України "Про Положення про Місію України при НАТО"  

24. Указ Президента України "Про заснування Місії України при НАТО"  


Документи співробітництва України з НАТО 

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА на 2010 рік з підготовки України до набуття членства Організації Північноатлантичного договору

Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО

Партнерство заради миру: рамковий документ 


Угода між державами - учасницями Організації Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил 


Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Організації Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил


Угода про безпеку між Урядом Україна і Організацією Північноатлантичного договору


Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій 

 


Інтенсифікований діалог 

Двома місяцями пізніше 21 квітня 2005 року на засіданні КУН на рівні міністрів закордонних справ у Вільнюсі, Литва, держави Альянсу і Україна розпочали Інтенсифікований діалог щодо прагнення України вступити до НАТО. Перший конкретний крок на цьому шляху було зроблено 27 червня 2005 року під час візиту Генерального секретаря до Києва, коли уряд України офіційно презентував перший документ для обговорення. 

У документі для обговорення розглядалися ключові питання, визначені в Дослідженні щодо розширення НАТО, яке було виконано у 1995 році, (див. части - ну VI) — це внутрішня і зовнішня політика, реформування галузі безпеки і оборони та питання права і безпеки — та визначено у специфічних термінах ті сфери, де необхідно досягти прогресу для того, щоб наблизити до реальності прагнення України. 

Цей документ став основою для проведення структурованих фахових дискусій, розпочатих у вересні 2005 року, які дають українським офіційним особам можливість більше дізнатись про те, що очікуватиметься від України як потенціального члена Альянсу, а також дозволяють представникам НАТО детальніше ознайомитись з полі - тикою реформ і можливостями України. 

У Вільнюсі держави Альянсу і Україна також оголосили про пакет коротко - термінових заходів, спрямованих на поглиблення співпраці між НАТО і Україною у ключових галузях реформ : посилення демократичних інституцій, вдосконалення політичного діалогу, інтенсифікація реформ сектора безпеки і оборони, поліпшення інформування громадськості та управління соціально-економічними наслідками реформ. Це головні пріоритети уряду України, оскільки вони життєво важливі для успіху демократичних перетворень, яких у грудні 2004 року вимагав український народ. 

Це також ті сфери, в яких НАТО може запропонувати особливий досвід і знання, а у деяких випадках і матеріальну допомогу. В Інтенсифікованому діалозі розглядаються питання, які особливо стосуються можливого членства України в НАТО. Пакет короткотермінових заходів покликаний зосередити практичну співпрацю на підтримці термінових реформ. Обидві ці ініціативи повинні доповнити і посилити поточну співпрацю у рамках Плану дій Україна — НАТО. Початок Інтенсифікованого діалогу відзначив важливий етап у розвитку відносин між НАТО і Україною та русі цієї держави до євроатлантичної інтеграції. 

Це чіткий сигнал про підтримку прагнень України, який посилають держави — члени Альянсу. Однак цей процес не гарантує запрошення приєднатись до Альянсу — таке запрошення залежатиме від результатів досягнення Україною головних цілей реформ. НАТО і окремі країни — члени Альянсу продовжуватимуть надавати допомогу і поради, але темпи просування залежать від самої України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь